Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI ÜYE
Ticari Ünvanı :
Adresi :
Telefon :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :
Satıcı E-Posta Adresi :

ALICI ÜYE

Ticari Ünvanı :
Adresi :
Telefon :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :
Alıcı E-Posta Adresi :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı Üye'nin, Adım Farma Sağlık ve Kozmetik Ür.Paz.Ltd.Şti'ye ait (www.1001ecza.com.tr) alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı Üye'ye ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Adım Farma Sağlık ve Kozmetik Ür.Paz.Ltd.Şti ("1001ecza") ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Adım Farma Sağlık ve Kozmetik Ür.Paz.Ltd.Şti 'nin ("1001ecza") herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Sıra / Ürün Adı ve Temel Nitelikleri / Adet / Birim Fiyat(Kdv Dahil) / Toplam Tutar(KDv Dahil)

Satıcı Kargo Kampanyası yapmış ve sipariş bu kampanyanın şartlarını sağlıyorsa kargo ücretini satıcı karşılar, aksi halde kargo ücreti alıcıya aittir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo Ücreti:  ₺
Toplam Ödenecek Bedel:
Ödeme Şekli: Kredi Kartı

Teslim Şartları:

Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi(ler) :

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, BDDK LİSANSLI 1001ecza GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMLERİ TARAFINDAN ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ BDDK LİSANSLI 1001ecza GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNE ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı Üye'nin Satıcı Üye'den satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı Üye'ye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı Üye sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Satıcı Üye'ye aittir. Malın teslimatı; Satıcı Üye'nin stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Üye, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, Alıcı Üye tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 3 (Üç) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı Üye tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Üye Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı Üye tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı Üye tarafından teslim alınmasından önce Alıcı Üye tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı Üye sorumludur.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜ₺ERİ

Alıcı Üye, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı Üye tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı Üye'ler, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı Üye iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı Üye, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı Üye'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı Üye'nin, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı Üye tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı Üye'ye aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı Üye'ye ait kredi kartının Alıcı Üye'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı Üye'ye ödememesi halinde, Alıcı Üye kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı Üye'ye iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı Üye'ye aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜ₺ERİ

Satıcı Üye, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı Üye'ye teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı Üye, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı Üye'ye bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı Üye'den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı Üye sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Mevzuata göre Alıcı Üye, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı Üye'ye ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanallarında gösterilmektedir. Binbirecza Bilişim Teknolojileri İlaç Kozmetik Gıda San ve Tic A.Ş. (1001ecza) , İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN Binbirecza Bilişim Teknolojileri İlaç Kozmetik Gıda San ve Tic A.Ş. (1001ecza)'a KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA Adım Farma Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Paz.Ltd.Şti (1001ecza)'dan BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ.

Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı Üye'ye mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı Üye'ye ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı Üye'ye iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı Üye'ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı Üye tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı Üye iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen adrese gönderirken Kargo Bedeli Alıcı Üye'ye aittir. Alıcı Üye'nin iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen adrese teslimi ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı Üye sorumlu değildir.

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan tüm malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı Üye ve Satıcı Üye arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

 • Her türlü Kozmetik Ürün
 • İç Giyim Ürünleri
 • Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
 • Her türlü yazılım ve programlar
 • DVD, VCD, CD ve kasetler
 • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı Üye ve Satıcı Üye arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 10 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı Üye'nin Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 11 MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın kdv dahil satış fiyatı, ilan görüntüleme , sepet görüntüleme ve ödeme ekranlarında yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen ön bilgilendirme ekranı ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

MADDE 12 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı Üye'nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı Üye'den talep edebilir ve her koşulda Alıcı Üye'nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı Üye'nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı Üye'nin uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı Üye sorumlu olacaktır.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı Üye'nin ve Binbirecza Bilişim Teknolojileri İlaç Kozmetik Gıda San ve Tic A.Ş. (1001ecza)'un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

SATICI ÜYE ALICI ÜYE