Yasaklı Ürün Listesi

Aşağıda yer alan ürünlerin satışı yasaktır:

1. Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesi uyarınca münhasıran eczanelerde satılacağı düzenlenen:

  • Reçeteye tabi olan ve olmayan tüm beşeri ilaçlar
  • Kurumda ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler
  • Kurumun iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler
  • Enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları

2. Reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan malzemeler

3. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük camı ve çerçevesi, reçeteli lens satışı

4. Veteriner tıbbi ürünler

5. İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri

6. İlgili mevzuat uyarınca internet üzerinden satışı ve/veya takası yasaklanan ürünler

Yasaklı bir ürüne ilişkin ilan verilmesi veya Yasaklı ürün satışı halinde ilan derhal silinecek ve ilan sahibi uyarılacaktır. İhlalin tekrarı halinde 1001ecza ilan sahibinin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9/1. Maddesi uyarınca 1001ecza, Yasaklı ürün satışından sorumlu değildir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.